BOKNINGSVILLKOR

Turer och upplevelsepaket – Privatpersoner

 

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. 

När blir min bokning giltig?

Bokningen blir giltig när du erhållit en e-post-bekräftelse din bokning från oss. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

Betalning

Betalning senast 7 dagar före ankomst:

Om bokningen görs 7 dagar eller senare före ankomst skall betalning göras i anslutning till bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning:
Om du trots påminnelse inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Betalningssätt

Du kan betala med konto/kredit-kort. Alla uppgifter skickas i krypterad form.

Vid gruppbokningar skickas faktura till den som är ansvarig för bokningen.  

Avbokningsvillkor

För avbokning gäller följande villkor. Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde/bokad aktivitet får du tillbaka 50 % av avtalat belopp.

Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag/bokad aktivitet, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd. Kostnad för avbeställningsskyddet framgår i samband med bokning.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till dagen före ankomstdag och få 90% av beloppet återbetalat (vi behåller endast en summa för kortavgifter samt boknings- och administrationsavgifter).

Riskfyllt väder

Om vädret är riskfyllt (såsom storm och åskoväder) förbehåller vi oss rätten att ställa in bokade arrangemang (t ex klättring, paddling, trädtält, glamping). I första hand försöker vi tillsammans med kund hitta ett annat alternativ (ex justering av tidpunkt eller datum för aktiviteten, eller annan plats). Beslut om vädret är för riskfyllt så att aktiviteten inte bör genomföras fattas av oss. Regn innebär normalt inte riskfyllt väder. Om ett bokat arrangemang blir inställt återbetalas 90% av avtalat belopp (vi behåller endast en summa för kortavgifter samt boknings- och administrationsavgifter).

 

Företagsbokningar

 

Betalning

Betalning sker mot faktura.

Betalningsvillkor

Fakturering sker i efterskott. Betalningsvillkor 20 dagar.

Avbokningsvillkor

Avbokning kan ske fram till 14 dagar innan bokad aktivitet.

Sker avbokning 7-14 dagar innan bokad aktivitet faktureras 25% av avtalat belopp.

Sker avbokning 2-7 dagar innan bokad aktivitet faktureras 50% av avtalat belopp.

Sker avbokning senare än 2 dagar innan bokad aktivitet faktureras hela beloppet.

Deltagarantalet kan nedjusteras fram till 5 dagar innan bokad aktivitet, justering senare än 3 dagar innan debiteras fullt pris.

 

Riskfyllt väder

Om vädret är riskfyllt (såsom storm och åskoväder) förbehåller vi oss rätten att ställa in bokade arrangemang såsom paddelaktiviteter och glamping/trädtältsboende. I första hand försöker vi dock tillsammans med kund hitta ett annat alternativ (ex justering av tidpunkt, datum, plats eller annan aktivitet). Beslut om vädret är för riskfyllt för att aktiviteten ska kunna genomföras fattas av oss. Regn innebär normalt inte riskfyllt väder. Om ett bokat arrangemang blir inställt pga vädret avskrivs 90% av avtalat belopp (vi fakturerar 10% i boknings- och administrationsavgifter, samt ev utgifter vi haft till planerad aktivitet).