LEADER-PROJEKT

Vi har beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Projektet påbörjades 2020 och ska vara klart senast 2022.

Läs mer om LEADER på https://www.leaderfolkungaland.se/

 

Syfte och mål med projekt Kajakboxar

Syftet med projektet är att förenkla och tillgängliggöra naturupplevelser med kajak på fler ställen i Östergötland.

Målet med projektet är att utveckla ett uthyrningskoncept som kompletterar olika erbjudande- och upplevelsepaket för att öka attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen.

 

Beskrivning av projektet

I projektet ingår att bygga kajakboxar, köpa kajaker och dess tillbehör, identifiera möjliga strategiska platser för kajakboxars placering, utveckla och testa ett internetbaserat låssystem, erbjuda prova-på-aktiviteter och genomföra diverse marknadsföringsinsatser.

 

Status

Kajakboxar i Åtvidaberg och Brunneby är färdiga och har varit igång under sommaren 2020. Kvarstår en tredje box att placeras ut inom Folkungalands område. Vi kommer sedan bjuda in till prova-på-aktiviteter vid respektive box 2021.